Amb la calculadora d’interessos judicials a més del judicial pots calcular l’interès legal, el verbal de l’automòbil, i l’interès pactat.

Con esta herramienta usted podrá realizar los siguientes cálculos:

  • Cálculo de Interés Legal
  • Cálculo de Interés Judicial (legal + 2 puntos)
  • Cálculo de Interés Verbal Automóvil
  • Cálculo de Interés Pactado
  • Cálculo de Interés de Demora de la Administración
  • Cálculo de Interés de Morosidad en Operaciones Comerciales
  • Cálculo de Interés de Demora Subvenciones